filmy przyrodnicze i krajoznawcze

AGENCJA ARTYSTYCZNA AS to producent kilkuset filmów telewizyjnych, emitowanych w większości stacji telewizyjnych.

PRZEZ WIELKOPOLSKĘ
to cykl 8-10-cio minutowych filmów, prezentujących walory wielkopolskich miast i miasteczek, zabytki, historię, przyrodę i walory turystyczne. Zrealizowano osiemdziesiąt filmów.

ALBUM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH
to cykl 15-to minutowych filmów prezentujących najpiękniejsze zabytki kościelnej architektury drewnianej Wielkopolski. Zrealizowano sto dwadzieścia filmów

PRZYRODA WIELKOPOLSKI
w tym cyklu czterdziestu dziesięciominutowych filmów ukazano niekiedy zupełnie nieznane a przepiękne miejsca w Wielkopolsce, opatrzone niekonwencjonalnym komentarzem. Kilka tych filmów w wersji angielskiej zaprezentowano podczas Konferencji Klimatycznej w Poznaniu.

POZNAN NIEZNANY
to filmy prezentujące niezwykle starannie dobrane ciekawostki historyczne, architektoniczne czy aktualne obrazy z życia miasta.

WIELKOPOLSKIE PARKI KRAJOBRAZOWE
w ośmioodcinkowym cyklu piętnastominutowych filmów zrealizowanych z inspiracji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Przyrody znalazły się rzetelne informacje  ale i ukazujące specyficzne piękno obrazy filmowe.
 
NA PIASTOWSKIM SZLAKU
to czterdziestopięcio minutowy przewodnik po unikalnym szlaku ukazującym miejsca, w których kształtowało się Państwo Polskie. Filmy, zrealizowane z inspiracji Wojewody Poznańskiego, ukazały się w trzech językach.

WIELKOPOLSKI SZLAK CYSTERSKI
czterdziestopięcio minutowy, zrealizowany w dwóch językach, prezentujący nieznany i niedoceniany szlak, którym wraz z cystersami docierała do Polski kultura europejska.

MUZEUM ROLNICTWA W SZRENIAWIE
filmy, prezentujące pięć obiektów muzealnych, znanych w całej Europie jako Muzeum Rolnictwa.

JAK ZNALEŻĆ DOBRĄ PRACĘ
wieloodcinkowy cykl filmów edukacyjnych, zrealizowanych na zlecenie i we współpracy z Telewizją Polską.